MUTLU AKU 12V 105AH HD 347X177X232 12V105

  • Speed: 750 RPM
  • Power Source: Cordless-Electric
  • Battery Cell Type: Lithium
  • Voltage: 20 Volts
  • Battery Capacity: 2 Ah
Durum: Stokta


STOK_KODU: 12V105
INGISIM: MUTLU AKU 12V 105AH HD 347X177X232 12V105